O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Novinky

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ nebo zařazení dítěte do přípravné třídy na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zápis proběhne v rámci protiepidemických opatření bez vaší přítomnosti i budoucích žáků a dětí. Pokud to epidemická situace dovolí, zorganizujeme motivační setkání v létě (zákonní zástupci se veškeré informace dozví včas).

Před odevzdáním formulářů je nutné SEZNÁMIT SE S ÚVODNÍMI INFORMACEMI ke stažení zde

 

 

Přijetí dětí do 1. ročníku - formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-1. ročník ke stažení zde 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-1. ročník) Dotazník-zápisní list do ZŠ ke stažení zde 

Souhlas zz-osobní údaje ke stažení zde

Podmínky a kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ ke stažení zde 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení zde 

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde 

37_2021-OŠPD-info pro rodiče ke stažení zde 

Zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ

Žádost o zařazení dítěte do PT ZŠ ke stažení zde 

Dotazník-zápisní list-přijetí do PT ZŠ ke stažení zde 

Souhlas zz-osobní údaje ke stažení zde 

Podmínky a kritéria pro zařazení dítěte do PT ZŠ ke stažení zde 

Nové učební obory střední školy 

Informace o nových učebních oborech střední školy. Pro podrobné informace klikněte zde

 

„Nápadník“  - nabídka činností pro děti předškolního věku pro offline výuku od 22. 3. do 31. 3. 2021

 

Klikněte sem

Výsledková listina proběhlých celoškolních soutěží, konaných od 22. 3. 2021 - 9. 4. 2021


Klikněte sem.

Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky 


náborový příspěvek učitelům zde: 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/Pravidla_nabor_prispevky.aspx

 

 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Matematika, Fyzika)

 

 • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením nebo třídy pro žáky s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třída pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • asistenta pedagoga (kvalifikovaného, s maturitou)

 

 • PSYCHOLOGA do speciálně pedagogického centra Karlovy Vary, na adrese:  Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA do speciálně pedagogického centra Karlovy Vary a Sokolov nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • SPECIÁLNÍ PEDAGOGA do speciálně pedagogického centra (tyflopeda) zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

 

 

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,  na tel. čísle 608 867 999.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu O2 Chytrá škola. Tento program podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Díky programu O2 Chytrá škola může naše škola realizovat aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, žáků a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.

www.o2chytraskola.cz 

 

Malá technická univerzita v předškolním vzdělávání

Malá technická univerzita v předškolním vzděláváníVe školním roce 2018/2019 se děti v přípravných třídách základní školy spolu se svými třídními učitelkami věnují polytechnickému vzděláváni.
Kompletní školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj. Školení a sada pomůcek stála 142 000,-Kč.

GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 uváděné pod názvem General Data Protection Regulation (dále i jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Pověřencem organizace je:
Mgr. Martin Chval
email pro komunikaci s veřejností: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec

 1.  provádí poradenství 
 2.  účastní na jednání vrcholového vedení;
 3.  vyjadřuje se k vnitřním procesům (směrnicím) z pohledu ochrany osobních údajů;
 4.  provádí školení ochrany osobních údajů;
 5.  komunikuje s dozorovým úřadem
          - reakce na dotazy dozorového úřadu;
          - konzultace otázek souvisejících s ochranou osobních údajů;
          - hlášení incidentů;
 6.  komunikace se subjekty údajů
          - odpovědi na dotazy subjektů údajů;
          - hlášení vážných incidentů subjektům údajů
Pro bližší informace klikněte zde 

Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 

Bližší informace stáhnete kliknutím SEM

Důležité novinky: 


DUM

 
logo4Na stránkách DUM – Čtenářská a informační gramotnost a DUM – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT je možné stáhnout digitální učební materiály (DUM), které vytvořili pedagogové naší školy v rámci projektu EU peníze školám. Tyto materiály můžete volně používat při vaší práci.


 
 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.


Desatero hospodaření s penězi – finanční gramotnost dětí

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.

 


Užitečný portál


Podívejte se na portál zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněním. Klikněte na obrázek.
Logo fmily
 

 

Poznámka:

Interní dokumenty jsou určeny pro zaměstnance školy a proto je vyžadováno přihlášení.
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.