O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb

Škola poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.
Poradenské služby /pro žáky, rodiče a pedagogy/ na naší škole zajišťuje tým odborníků.

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy -Vančurova):

Ředitelka, koordinátor ŠVP:         Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky Vančurova: Ing. Džamila Kaasová
Zástupkyně ředitelky Závodu míru: Herta Kořánová, DiS.
Výchovná poradkyně:                Mgr. Milada Sehnalová
Školní metodik prevence:          Bc. Marie Pokorná (VAN), Radka Sosnovcová (ZV)
Kariérový poradce:                   Mgr. Lenka Oulovská Klepáčková (VAN), Lenka Zemanová (ZV)
Školní speciální pedagog z projektu OP JAK pro základní školu

Tým pro poskytování poradenských služeb (budova školy – Svahová a Mariánská):

Ředitelka, koordinátor ŠVP:     Mgr. Martina Kheilová
Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, koordinátor ŠPP: Mgr. Věra Sosnovcová
Školní metodik prevence:        Dana Těšínská
Kariérový poradce:                  Mgr. Danuše Pavlásková

Program poradenských služeb ve škole

 •  Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 •  Sledování a vyhodnocování účinností zvolených podpůrných opatření.
 •  Prevence školní neúspěšnosti.
 •  Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 •  Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 •  Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 •  Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 •  Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 •  Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 •  Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 •  Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání činností školy.
 •  Spolupráce a komunikace mezi školou a rodinnými zástupci.
 •  Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Dokumenty školního poradenského pracoviště:

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.