O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Volná pracovní místa

 

Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, vykonává činnost:

 1. základní školy (přípravné třídy základní školy, základní školy se třídami hlavního proudu a také třídami zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona – třídy pro žáky se závažnými poruchami učení, třídy pro žáky s mentálním postižením, třídy pro žáky s více vadami)

 2. střední školy (praktické školy dvouleté)

 3. školní družiny

 4. speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Aši, Ostrově a Mariánských Lázních)

Organizace rozšířila vzdělávací nabídku i služby školského poradenského zařízení a potřebuje zaměstnat kvalifikované pedagogické pracovníky dle aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - viz odkaz na webové stránky MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (vhodná aprobace: Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní výchova)


 • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením nebo třídy pro žáky s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třídy pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 

 • školního speciálního pedagoga (vhodný je logoped, psychoped, zkušenosti s nápravou závažných poruch učení)

 

 • učitele/učitelku - speciálního pedagoga (surdopeda) zaměřeného na vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška ze surdopedie

 

 • asistenta pedagoga

 

 • psychologa do speciálně pedagogického centra Mariánské Lázně, na adrese: Na Třešňovce 603, Mariánské Lázně, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra Aš, na adrese: Studentská 13, 352 01 Aš, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie

 

 • speciální pedagoga do speciálně pedagogického centra (tyflopeda) zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

 

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,  na tel. čísle 608 867 999.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.