Novinky

GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 uváděné pod názvem General Data Protection Regulation (dále i jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Pověřencem organizace je:
Mgr. Martin Chval
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
email pro komunikaci s veřejností: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 724 361 999


Pověřenec

 1.  provádí poradenství 
 2.  účastní na jednání vrcholového vedení;
 3.  vyjadřuje se k vnitřním procesům (směrnicím) z pohledu ochrany osobních údajů;
 4.  provádí školení ochrany osobních údajů;
 5.  komunikuje s dozorovým úřadem
          - reakce na dotazy dozorového úřadu;
          - konzultace otázek souvisejících s ochranou osobních údajů;
          - hlášení incidentů;
 6.  komunikace se subjekty údajů
          - odpovědi na dotazy subjektů údajů;
          - hlášení vážných incidentů subjektům údajů
Pro bližší informace klikněte zde 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
od školního roku 2018/2019

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání u dětí s těmito evidenčními čísly:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

 

Pro bližší informace klikněte zde

Zápis dětí do školy na školní rok 2018/2019 a Dny otevřených dveří ve dnech 3. a 4. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hod

Pro bližší informace klikněte zde

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ,

kód oboru 78-62-C/02, denní formy středního vzdělávání, na školní rok 2018/2019

Pro bližší informace klikněte zde

Výsledky přijímacího řízeni do PrŠ-24.4.2018 - klikněte zde

Přijímáme děti do přípravných tříd základní školy

na školní rok 2017/2018                                                

v budově ZŠ: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role

telefon do školy: 353 561 766, 602 415 570

► přípravná třída základní školy (1 třída),

 

v budově ZŠ: Svahová 1169/26, Karlovy Vary (centrum) 

telefon: 359 601 038, 731 612 423

► přípravná třída základní školy (3 třídy),
► třída přípravného stupně základní školy speciální. 

 

Specifika vzdělávání a výchovy:

●         snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti;

●         výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy a případnou podporou asistenta pedagoga;

●         tolerance k neklidnému chování dětí, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;

●         zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;

●         nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;

●         anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním věku; 

●         informace na www.specskoly.cz (např. příspěvky rodičů).

 

 

Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání)

je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída ZŠ má nejméně 10 a nejvýše 15 dětí.

Nutné je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od roku 1998.

 

Třídy přípravného stupně základní školy speciální poskytují přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Nutné je doporučení školského poradenského zařízení. Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 dětí.

 

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 

Bližší informace stáhnete kliknutím SEM

VOLNÁ MÍSTA PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU ZŠ

Od 1.9.2016 škola poskytuje základní vzdělávání žákům bez speciálních vzdělávacích potřeb. Ve třídě I.A (1. ročník) jsou ještě volná místa pro žáky, kterým by vyhovoval menší počet žáků. Mohou být přijati i žáci s prvním stupněm podpůrného opatření. Naše škola není spádová. Principy inkluze a inkluzívního prostředí jsou nám blízké. Všichni pedagogičtí pracovníci přistupují ke své práci zodpovědně, se zájmem a především respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého žáka. Ve své práci často využívají netradiční a moderní prvky vzdělávání. Mezi pedagogickými pracovníky, rodiči i žáky panuje shoda, že základním předpokladem pro kvalitu vzdělávání je prostředí bezpečí, důvěry a spolupráce. Všechny aktivity školy jsou vedeny maximální snahou splňovat tento předpoklad.

Ve třídě 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 jsou ještě volná místa pro přijetí budoucích prvňáčků.

Volná pracovní místa

 

 • od 1.12.2016 – školní speciální pedagog – především dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, škola na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary, nutné magisterské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky;

 

 • od 1.12.2016 – psycholog ve speciálně pedagogickém centru Cheb a Aš, na adresách: Hradební 17, 350 11 Cheb a Studentská 13, 352 01 Aš, nutné vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie;

 

 

 • od 1. 9. 2017 - učitel/učitelka pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (vhodná aprobace: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Zeměpis, Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní výchova). Škola otevírá nové třídy 2. stupně pro žáky s poruchami učení nebo vadami řeči. Nabízíme třídnictví v 6. ročníku pro školní rok 2017/2018 ve třídě s malým počtem žáků. Uchazeči pošlou životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo kontaktují ředitelku organizace na tel. čísle 608 867 999. Více informací na www.specskoly.cz.

 

Uchazeči o volná pracovní místa pošlou strukturovaný životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo kontaktují ředitelku organizace, tel: 608 867 999.

Oznámení o změně názvu organizace

Oznamujeme změnu názvu naší příspěvkové organizace od 1.1.2016 na Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace. Původní název organizace do 31.8.2014 byl Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary.

 

Organizace ukončila činnost mateřské školy. Vykonává činnost základní školy, střední školy a školní družiny, dále i speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení) a to Karlových Varech (v sídle organizace), dále i na odloučených pracovištích v těchto městech: Ostrov, Sokolov, Mariánské Lázně, Cheb, Aš.

 

Střední škola – praktická škola dvouletá - je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Důležité novinky: 


DUM

 
logo4Na stránkách DUM – Čtenářská a informační gramotnost a DUM – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT je možné stáhnout digitální učební materiály (DUM), které vytvořili pedagogové naší školy v rámci projektu EU peníze školám. Tyto materiály můžete volně používat při vaší práci.


 
 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.


Desatero hospodaření s penězi – finanční gramotnost dětí

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.

 


Užitečný portál


Podívejte se na portál zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněním. Klikněte na obrázek.
Logo fmily
 

 

Poznámka:

Interní dokumenty jsou určeny pro zaměstnance školy a proto je vyžadováno přihlášení.
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.