O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

Novinky

Ředitelské volno v září 2022 pro ZŠ Svahová

Vážení rodiče, ve škole na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary, bude realizována vestavba výtahu v budově. Dokončení díla je naplánované na začátek září 2022, ale při současném zvyšování cen a nedostatku stavebního materiálu může nastat situace, kdy nebude vestavba výtahu dokončena včas. Z tohoto důvodu a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ředitelské volno pro děti a žáky 5 volných dnů od 1.9.2022 do 7.9.2022. Děti a žáci přijdou do školy dne 8. září 2022. V 1. pololetí školního roku 2022/2023 nabídneme žákům doučování, které budeme realizovat v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.
Děkuji všem za pochopení a shovívavost.
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka, v.r.

Ředitelské volno v červnu 2022

Ředitelské volno pro děti a žáky je ve dnech 27.6. až 30.6.2022, přerušuje se i činnost školní družiny, neboť v našich budovách škol a školských zařízení budou realizovány stavební rekonstrukce. Vysvědčení se rozdává dne 24.6.2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ nebo zařazení dítěte do přípravné třídy

Úvodní Informace ke stažení zde: Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ nebo zařazení dítěte do přípravné třídy-2022-2023

 

Před odevzdáním formulářů je nutné SEZNÁMIT SE S ÚVODNÍMI INFORMACEMI ke stažení zde: Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ nebo zařazení dítěte do přípravné třídy-2022-2023


Přijetí dětí do 1. ročníku - formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-1. ročník ke stažení zde: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-1. ročník

 

Dotazník-zápisní list do ZŠ ke stažení zde: Dotazník-zápisní list do ZŠ-P1

 

Souhlas zz-osobní údaje ke stažení zde: Souhlas zz-osobní údaje-P2

 

Podmínky a kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ ke stažení zde: Podmínky a kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ke stažení zde:  DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku

 

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde: Žádost o odklad povinné školní docházky

 

37_2021-OŠPD-info pro rodiče ke stažení zde: DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku

 

Zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ

Žádost o zařazení dítěte do PT ZŠ ke stažení zde: Žádost o zařazení dítěte do PT ZŠ

 

Dotazník-zápisní list-přijetí do PT ZŠ ke stažení: Dotazník-zápisní list-přijetí do PT ZŠ-P1

 

Souhlas zz-osobní údaje ke stažení zde: Souhlas zz-osobní údaje-P2

 

Podmínky a kritéria pro zařazení dítěte do PT ZŠ ke stažení zde: Podmínky a kritéria pro zařazení dítěte do PT ZŠ-P3

Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy na školní rok 2022/2023

 

Pro bližší informace klikněte sem

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na střední školu - klikněte sem

 


 

Budou se konat další kola přijímacích řízení.

Pro 2. kolo přijímacího řízení:

- přihlášky zaslat nejpozději do 11. května 2022 na adresu sídla školy,
- vyhodnocování přijímacího řízení bude 18. května 2022
- výsledky budou zveřejněny max. do 24. května 2022

Pro 3. kolo přijímacího řízení:

- přihlášky zaslat nejpozději do 15. června 2022 na adresu sídla školy,
- vyhodnocování přijímacího řízení bude 22. června 2022
- výsledky budou zveřejněny max. do 28. června 2022

Pro 4. kolo přijímacího řízení:

- přihlášky zaslat nejpozději do 24. srpna 2022 na adresu sídla školy,
- vyhodnocování přijímacího řízení bude 26. srpna 2022
- výsledky budou zveřejněny dne 31. srpna 2022

 

doucovani-letak-pro-publicitu-npo

publicita-sablony_III

Nové učební obory střední školy 

Informace o nových učebních oborech střední školy. Pro podrobné informace klikněte zde

 

Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky 


náborový příspěvek učitelům zde: 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/Pravidla_nabor_prispevky.aspx

 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Matematika, Fyzika)
 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Tělesná výchova)
 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Anglický jazyk)
 • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Hudební výchova)

 

 • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením, třídy pro žáky s více vadami, třídy pro žáky se závažnými poruchami učení))
   
 • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třída pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary

 • asistenta pedagoga (kvalifikovaného, s maturitou)

 • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA/PEDAGOŽKU do speciálně pedagogického centra (tyflopeda)
  zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

 

 

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou,  na tel. čísle 608 867 999.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu O2 Chytrá škola. Tento program podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Díky programu O2 Chytrá škola může naše škola realizovat aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, žáků a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.

www.o2chytraskola.cz 

 

Malá technická univerzita v předškolním vzdělávání

Malá technická univerzita v předškolním vzděláváníVe školním roce 2018/2019 se děti v přípravných třídách základní školy spolu se svými třídními učitelkami věnují polytechnickému vzděláváni.
Kompletní školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj. Školení a sada pomůcek stála 142 000,-Kč.

certifikát

GDPR

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.5.2021:
Kontakt na pověřence:
Martin Rais, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 354222193

Úkoly pověřence:

 • sleduje soulad vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
 • spolupracuje s dozorovým úřadem
 • zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace
 • poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.

Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 

Bližší informace stáhnete kliknutím SEM

Důležité novinky: 


DUM

 
logo4Na stránkách DUM – Čtenářská a informační gramotnost a DUM – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT je možné stáhnout digitální učební materiály (DUM), které vytvořili pedagogové naší školy v rámci projektu EU peníze školám. Tyto materiály můžete volně používat při vaší práci.


 
 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.


Desatero hospodaření s penězi – finanční gramotnost dětí

 

Užitečný dokument si můžete přečíst po kliknutí sem.

 


Užitečný portál


Podívejte se na portál zaměřený na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněním. Klikněte na obrázek.
Logo fmily
 

 

Poznámka:

Interní dokumenty jsou určeny pro zaměstnance školy a proto je vyžadováno přihlášení.
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.